ABOUT ME

tyff.png

TYFF ทิฟ , 30 , BKK THAILAND

หวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านภาพ และ ตัวหนังสือ

หรือถ้าใครอยากฟังเราพูด ฟังเราคุย ก็สามารถติดตามได้ทาง Youtube : tyffvathu

หรือผ่านทาง Instagram : tyffvathu.p

ถ้าใครอยากร่วมงานกับเรา

ก็สามารถส่งอีเมลล์มาได้นะคะ ที่

tyffvathu@gmail.com

 

xoxo

TYFFVATHU