ABOUT ME

TYFF ทิฟ , 30 , BKK THAILAND

หวังว่าเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านภาพ และ ตัวหนังสือ

หรือถ้าใครอยากฟังเราพูด ฟังเราคุย ก็สามารถติดตามได้ทาง Youtube : tyffvathu

หรือผ่านทาง Instagram : tyffvathu.p

ถ้าใครอยากร่วมงานกับเรา

ก็สามารถส่งอีเมลล์มาได้นะคะ ที่

tyffvathu@gmail.com

 

xoxo

TYFFVATHU 

I N S T A G R A M @ tyffyt.__

INSTAGRAM : TYFFYT.__              FACEBOOK FANPAGE : TYFFVATHU                YOUTUBE CHANNEL : TYFFVATHU
 TYFFVATHUWORK@GMAIL.COM                                             BASE ON  : THAILAND           
© 2018 TYFFVATHU. ALL RIGHTS RESERVED.